Adwokacki blog


W jakim sądzie złożyć pozew o rozwód?

Opublikowano dn. 30.01.2017r. w Kancelaria
W jakim sądzie złożyć pozew o rozwód?Sprawy o rozwód rozpoznaje w pierwszej instancji sąd okręgowy. Oznacza to, że pozew o rozwód należy skierować właśnie do sądu okręgowego. Sprawę o rozwód będzie rozpoznawał sąd w składzie trzyosobowym - ławniczym, a zatem  jeden sędzia jako przewodniczący i dwóch ławników. Pozew o rozwód musi być złożony do właściwego miejscowo sądu, małżonek nie może wybrać dowolnego sądu. Właściwy miejscowo jest zawsze ten sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ost...
Przeczytaj więcej

Termin nie upłynie w sobotę

Opublikowano dn. 03.01.2017r. w Kancelaria
Upływ terminu w prawie cywilnym Z ogólnego założenia interpretowanegoz przepisu prawa pracy przyjmuje się, że tydzień pracy jest przeciętniepięciodniowy. Oznaczałoby to tyle, że tak sobota, jak i niedziela są dniamiwolnym od pracy. Rzeczywiście co do niedziel wątpliwości większych nie ma – są todni ustawowo uznane za dni wolne od pracy, obok wymienionych w tej samej ustawie(z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy) dni: 1 i 6 stycznia,pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 i...
Przeczytaj więcej

NOWE! Urlop macierzyński, urlop rodzicielski, świadczenie rodzicielskie 2016

Opublikowano dn. 12.01.2016r. w Kancelaria
Od początku stycznia 2016roku obowiązują istotne zmiany dotyczące urlopów dla osób, które zostałyrodzicami. W związku z narodzinamidziecka rodzicom przysługują obecnie dwa rodzaje urlopów: urlop macierzyński wwymiarze 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz urloprodzicielski w wymiarze 32 tygodni w związku z urodzeniem jednego dziecka (gdyrodzą się bliźnięta bądź trojaczki wymiar każdego z tych urlopów jeststosunkowo wydłużony – odpowiednio macierzyńskiego do 31-37 tygodni, arod...
Przeczytaj więcej

Odszkodowanie za opóźniony lot

Opublikowano dn. 23.01.2015r. w Kancelaria
 Mieliście kiedykolwiek opóźniony lot obsługiwany przez europejskiego przewoźnika? Siedzieliście bezczynnie na lotnisku? Przewoźnik nie zapewnił Wam żadnej pomocy? Z własnego doświadczenia zauważam, że przewoźnicy lotniczy nie często informują swoich klientów o przysługujących im prawach w sytuacjach, które każdego z podróżujących co najmniej irytują, a w zasadzie zawsze komplikują ich plany. Tymczasem w razie odmowy przyjęcia na pokład, dużego opóźnienia lotu, jego odwołania czy te...
Przeczytaj więcej