Pomoc prawna dla przedsiębiorców


Kancelaria Adwokacka Adwokat Natalii Majchrzak świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, zarówno prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółek prawa handlowego.


Kancelaria oferuje doradztwo prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej począwszy od udzielania porad i przygotowywania opinii prawnych w zakresie prawa gospodarczego, poprzez sporządzanie i opiniowanie projektów pism i umów w obrocie prawnym, udział w spotkaniach z klientami i kontrahentami oraz w negocjacjach, po reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym. Kancelaria Adwokacka reprezentuje przedsiębiorców przed organami administracji publicznej i innymi instytucjami.


Kancelaria oferuje również stałą obsługę prawną przedsiębiorców w ustalonymi indywidualnie wymiarze czasowym i na warunkach określonych w umowie o stałą obsługę prawną.


Kancelaria prowadzi również szkolenia dla firm.

Pomoc prawna dla przedsiębiorców