Profesjonalna pomoc prawna
dla przedsiębiorców i osób fizycznych

UWAGA - ZMIANA ADRESU KANCELARII 


UL. KSIĘCIA BOGUSŁAWA X 1/3, 70-440 SZCZECIN


ZAPRASZAM


Kancelaria adwokacka świadczy pomoc prawną, polegającą w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami, działając jako pełnomocnik w sprawach cywilnych, administracyjnych i karnych oraz jako obrońca w sprawach karnych.


Pomoc prawna oferowana jest osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym, w tym spółkom prawa handlowego oraz innym jednostkom organizacyjnym, tj. instytucjom publicznym i samorządowym oraz podmiotom nieposiadającym osobowości prawnej.


Zakres świadczonych przez adwokata usług obejmuje sprawy m.in. z zakresu prawa cywilnego, spadkowego, gospodarczego, rodzinnego, karnego, administracyjnego, egzekucyjnego, upadłościowego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.


Kancelaria Adwokacka Adwokat Natalia Majchrzak świadczy usługi na terenie całej Polski, w szczególności na terenie województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego i lubuskiego. 

Kancelaria