Honorarium adwokackie


Honorarium adwokackie ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem po zapoznaniu się przez Kancelarię ze zleconą sprawą. Jego wysokość uzależniona jest najczęściej od wartości przedmiotu sporu, stopnia skomplikowania sprawy oraz zakresu czynności jakie należy wykonać.


Kancelaria umożliwia następujące systemy rozliczania się:


- honorarium ustalane ryczałtowo – obejmuje ono z reguły kompleksowe prowadzenie sprawy w danej instancji przed sądem, prokuraturą bądź organem administracyjnym lub wykonanie jedynie określonych czynności za ustaloną z góry kwotę. Rozliczenia ryczałtowe stosowane są w sprawach, w których można określić zakres prac i ich wymiar czasowy. W przypadku spraw cywilnych wysokość wynagrodzenia jest ustalana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie. 

Stawki minimalne uzależnione są od wartości przedmiotu sprawy i wynoszą np.:

powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.800 zł

powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 3.600 zł

powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 5.400 zł

powyżej 200.000 zł do 2.000.000 zł - 10.800 zł


- honorarium ustalane w systemie godzinowym – polega ono na ustaleniu wysokości wynagrodzenia godzinowego za każdą rozpoczętą godzinę pracy Kancelarii w sprawach, w których nie można z góry określić zakresu prac oraz ich czasochłonności. Kwota stawki ustalana jest każdorazowo z poszczególnym zleceniodawcą;


- w przypadku zlecenia stałej obsługi prawnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą możliwe do zastosowania są oba systemy rozliczeń, w zależności od preferencji i potrzeb klienta, z tym że w przypadku honorarium ustalonego ryczałtowo jest ono honorarium miesięcznym.

Honorarium adwokackie