Adwokacki blog


DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO NIEMIEC

Opublikowano dn. 25.01.2019r. w Prawo pracy
DELEGOWANIE PRACOWNIKAZATRUDNIONEGO NA UMOWĘ O PRACĘDelegując pracownika do pracy w Niemczech należy ustalić, czy wyjazd jest podróżą służbową czy oddelegowaniemI.               PODRÓŻSŁUŻBOWANależy odróżnić dwie kwestie związane z podróżą służbową:I.                DIETY z tytułu podróży służbowej,II.      &nb...
Przeczytaj więcej

Rozwód w Polsce - podstawowe informacje

Opublikowano dn. 26.10.2018r. w Prawo cywilne
Rozwód w PolsceJak rozwiązać małżeństwo? Gdy więzi znamionujące małżeństwo wygasną, ustanie więź fizyczna, gospodarcza i duchowa, pojawia się podstawa by sąd rodzinny wydał orzeczenie rozwodu. Pozew o rozwód rozpoznaje sąd okręgowy właściwy dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, jeżeli któryś z nich nadal w tym miejscu zamieszkuje. Wniosek o rozwód powinien określać czy żądany jest rozwód bez orzekania o winie czy rozwód z winy małżonka.Jeżeli małżonkowie posiadają wspó...
Przeczytaj więcej

W jakim sądzie złożyć pozew o rozwód?

Opublikowano dn. 30.01.2017r. w Kancelaria
W jakim sądzie złożyć pozew o rozwód?Sprawy o rozwód rozpoznaje w pierwszej instancji sąd okręgowy. Oznacza to, że pozew o rozwód należy skierować właśnie do sądu okręgowego. Sprawę o rozwód będzie rozpoznawał sąd w składzie trzyosobowym - ławniczym, a zatem  jeden sędzia jako przewodniczący i dwóch ławników. Pozew o rozwód musi być złożony do właściwego miejscowo sądu, małżonek nie może wybrać dowolnego sądu. Właściwy miejscowo jest zawsze ten sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ost...
Przeczytaj więcej

Termin nie upłynie w sobotę

Opublikowano dn. 03.01.2017r. w Kancelaria
Upływ terminu w prawie cywilnym Z ogólnego założenia interpretowanegoz przepisu prawa pracy przyjmuje się, że tydzień pracy jest przeciętniepięciodniowy. Oznaczałoby to tyle, że tak sobota, jak i niedziela są dniamiwolnym od pracy. Rzeczywiście co do niedziel wątpliwości większych nie ma – są todni ustawowo uznane za dni wolne od pracy, obok wymienionych w tej samej ustawie(z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy) dni: 1 i 6 stycznia,pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 i...
Przeczytaj więcej

Jak napisać pozew o rozwód?

Opublikowano dn. 02.01.2017r. w Postępowanie cywilne
Sprawęo rozwód rozpoczyna wniesienie pozwu. Takipozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, o którym mowa w art.126 Kodeksu postępowania cywilnego, czyli:1.      oznaczeniesądu, do którego jest kierowane, 2.      imię,nazwisko i adres każdej ze stron, a także ich przedstawicieli ustawowych ipełnomocników – jeśli są ustanowieni,3.      oznaczenierodzaju pisma, a zatem wskazanie, że jest to pozew o rozw...
Przeczytaj więcej