Adwokacki blog


STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU A POŚWIADCZENIE DZIEDZICZENIA

Opublikowano dn. 09.04.2019r. w Prawo cywilne
STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU A POŚWIADCZENIE DZIEDZICZENIAZgodnie z art. 1025 § 1 k.c. nabycie spadku przez spadkobiercę stwierdza sąd na wniosek osoby mającej w tym interes. Stwierdzenia nabycia spadku może dokonać też notariusz w akcie poświadczenia dziedziczenia. Instytucje te są ważne ze względu na to, że spadkobierca może udowodnić swoje prawa wynikające z dziedziczenia tylko stwierdzeniem nabycia spadku, albo zarejestrowanym aktem poświadczającym dziedziczenie.Z wnioskiem o stwierdzenie ...
Przeczytaj więcej

SPÓŹNIENIE W ODRZUCENIU SPADKU

Opublikowano dn. 06.04.2019r. w Prawo cywilne
SPÓŹNIENIE W ODRZUCENIU SPADKUCzy jest możliwe odrzucenie spadku po terminie?Spadkobierca może odrzucić spadek w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o śmierci spadkodawcy. Wskazany termin 6-miesięczny jest terminem zawitym, co oznacza, że po jego upływie wygasa uprawnienie spadkobiercy do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku i nie podlega przywróceniu. Oświadczenie o odrzuceniu spadku złożone po terminie nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Konsekwencją niezłożenia o...
Przeczytaj więcej

ZACHOWEK PO DAROWIZNACH

Opublikowano dn. 04.04.2019r. w Prawo cywilne
ZACHOWEK PO DAROWIŹNIEZgodnie z art. 1000 § 1 k.c. jeżeli osoba, która jest uprawniona do zachowku nie może otrzymać należnego mu zachowku od spadkobiercy lub osoby, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny, może ona żądać od osoby, która otrzymała od spadkodawcy darowiznę doliczoną do spadku, sumy pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia zachowku. W sytuacji, gdy obdarowany sam jest uprawniony do zachowku, ponosi on odpowiedzialność względem innych uprawnionych do zachowku tylko do w...
Przeczytaj więcej

WYDZIEDZICZENIE

Opublikowano dn. 03.04.2019r. w Prawo cywilne
WYDZIEDZICZENIEWydziedziczenie jest instytucją prawa spadkowego, która ma na celu pozbawienie konkretnych osób korzyści wynikających z dziedziczenia, bowiem pozbawia spadkobierców prawa do zachowku. Na mocy art. 1008 k.c. spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku, jeżeli uprawniony do zachowku:1)     wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie  w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego; 2)    &n...
Przeczytaj więcej

ZACHOWEK - informacje podstawowe

Opublikowano dn. 01.04.2019r. w Prawo cywilne
ZACHOWEK – ZAGADNIENIA OGÓLNEInstytucja zachowku służy ochronie interesów majątkowych najbliższych członków rodziny spadkodawcy (zstępnych, małżonka, rodziców). Zachowek zapewnienia im, niezależnie od woli spadkodawcy, a nawet wbrew jego woli, roszczenie pieniężne odpowiadające określonemu ułamkowi wartości ich udziału w spadku, który by im przypadał przy dziedziczeniu ustawowym. Zatem zgodnie z art. 991 § 1 k.c. mają oni prawo do połowy wartości swojego udziału w spadku, a jeżeli s...
Przeczytaj więcej