Adwokacki blog


WYDZIEDZICZENIE

Opublikowano dn. 03.04.2019r. w Prawo cywilne

WYDZIEDZICZENIE

Wydziedziczenie jest instytucją prawa spadkowego, która ma na celu pozbawienie konkretnych osób korzyści wynikających z dziedziczenia, bowiem pozbawia spadkobierców prawa do zachowku. Na mocy art. 1008 k.c. spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku, jeżeli uprawniony do zachowku:

1)     wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie  w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;

2)     dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;

3)     uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Przyczyna wydziedziczenia uprawnionego do zachowku powinna wynikać z treści testamentu i musi stanowić wypełnienie przynajmniej jednej z trzech wskazanych przesłanek wydziedziczenia. Przyczyną wydziedziczenia może być uporczywe postępowanie wbrew woli spadkodawcy w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, jednak nie chodzi tu tylko o prowadzenie przez uprawnionego do zachowku nagannego trybu życia, lecz także o czynienie tego wbrew woli spadkodawcy 1.

Spadkodawca nie może wydziedziczyć uprawnionego do zachowku, jeżeli mu przebaczył. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego - gdy spadkodawca przebaczył spadkobiercy po wydziedziczeniu go w testamencie, wydziedziczenie to jest bezskuteczne bez względu na formę, w jakiej przebaczenie nastąpiło 2. Jeżeli w chwili przebaczenia spadkodawca nie miał zdolności do czynności prawnych, przebaczenie jest skuteczne, gdy nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem. (art. 1010 k.c.)

Należy pamiętać, iż mimo wydziedziczenia spadkobiercy zstępni wydziedziczonego są  dalej uprawnieni do zachowku, chociażby przeżyli oni spadkodawcę.


Powyższa informacja nie stanowi porady prawnej ani innego rodzaju opinii. Każda sprawa wymaga indywidualnej oceny adwokata.