Adwokacki blog


Jak napisać pozew o rozwód?

Opublikowano dn. 02.01.2017r. w Postępowanie cywilne
Sprawęo rozwód rozpoczyna wniesienie pozwu. Takipozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, o którym mowa w art.126 Kodeksu postępowania cywilnego, czyli:1.      oznaczeniesądu, do którego jest kierowane, 2.      imię,nazwisko i adres każdej ze stron, a także ich przedstawicieli ustawowych ipełnomocników – jeśli są ustanowieni,3.      oznaczenierodzaju pisma, a zatem wskazanie, że jest to pozew o rozw...
Przeczytaj więcej

Bankowy Tytuł Egzekucyjny

Opublikowano dn. 14.04.2015r. w Postępowanie cywilne
Banki chętnie korzystają przy zawieraniu umów z klientami z narzędzia, którym jest bankowy tytuł egzekucyjny (w skrócie: BTE).Procedura dotycząca korzystania z BTE uregulowana jest w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego i mówiąc w dużym skrócie, zdecydowanie upraszcza postępowanie przy dochodzeniu przez banki od swoich klientów - dłużników należności.Zasadniczo zwrócono uwagę, że regulacja ta uprawnia banki do kierowania wierzytelności przysługujących od klientów do postępowania egzekucy...
Przeczytaj więcej