Adwokacki blog


NOWE! Urlop macierzyński, urlop rodzicielski, świadczenie rodzicielskie 2016

Opublikowano dn. 12.01.2016r. w Kancelaria

Od początku stycznia 2016roku obowiązują istotne zmiany dotyczące urlopów dla osób, które zostałyrodzicami.

W związku z narodzinamidziecka rodzicom przysługują obecnie dwa rodzaje urlopów: urlop macierzyński wwymiarze 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz urloprodzicielski w wymiarze 32 tygodni w związku z urodzeniem jednego dziecka (gdyrodzą się bliźnięta bądź trojaczki wymiar każdego z tych urlopów jeststosunkowo wydłużony – odpowiednio macierzyńskiego do 31-37 tygodni, arodzicielskiego do 34 tygodni).

W przypadku prowadzeniaprzez młodą mamę działalności gospodarczej, ma ona możliwość podzielenia sięurlopem z ojcem dziecka zatrudnionym na etacie. Niezmiennie, pierwsze 14 tygodniurlopu macierzyńskiego zarezerwowane jest dla mamy. Dopiero po tym czasierodzice mogą dowolnie dzielić się przysługującym urlopem. Każdorazowo wysokośćzasiłku macierzyńskiego wyliczana jest na podstawie składek rodzica, który ztego urlopu korzysta.

Obowiązywać też zaczęłazasada, że z urlopów: macierzyńskiego i rodzicielskiego korzystać może innyczłonek rodziny, w przypadkach szczególnie uzasadnionych (śmierć matki dziecka,pobyt w szpitalu, porzucenie dziecka, brak możliwości samodzielnej egzystencjimatki dziecka).

Rodzice, którym zależy naszybkim powrocie do pracy, ale z możliwością korzystania jednocześnie z urlopu,są w korzystniejszej niż dotychczas sytuacji. Mogą oni podjąć pracę w wymiarze maksymalniepołowy etatu, a urlop zostaje im proporcjonalnie przedłużony.

Urlop rodzicielski będziemożna odbyć bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, jednorazowo lub wmaksymalnie 4 częściach. Wniosek o jego udzielenie w pełnym wymiarze po urlopiemacierzyńskim można złożyć w ciągu trzech tygodni od dnia porodu. Pozostałeterminy, na złożenie wniosku o urlop rodzicielski, wychowawczy lub ich części,również zostaną wydłużone do 3 tygodni. 

Korzystniejsze są też regulacjeodnoszące się do urlopów ojców. Mają oni 2 lata na skorzystanie zprzysługującym im 2 tygodni urlopu, które mogą podzielić na dwie części wdowolnym czasie.

Istotnym novum jest świadczenierodzicielskie, przysługujące osobom niepobierającym zasiłku macierzyńskiego.  Mogą one ubiegać się o świadczenierodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie. Uprawnionymi do skorzystania zniego są w szczególności osoby bezrobotne (bez względu od tego czy sązarejestrowane w urzędzie pracy), studenci oraz osoby pracujące na umowachcywilnoprawnych, czyli np. na umowę o dzieło lub zlecenie.

Świadczenie rodzicielskieprzyznawane jest na rok od urodzenia się dziecka, zaś w wypadku urodzeniabliźniąt – przez 65 tygodni, przy trojaczkach – 67 tygodni, czworaczkach - 69tygodni, przy piątce i więcej dzieci – 71 tygodni. Rodzicom wypłacana jestkwota 1.000 zł miesięcznie.

Czas na zgłoszeniewniosku o to świadczenie wynosi 3 miesiące od dnia porodu. W razie złożeniawniosku po tym terminie, wypłata świadczenia będzie odbywać się dopiero od dniazłożenia wniosku.

Świadczenie to będą mogliotrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed dniem 1 stycznia 2016 r.,którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego, przy czym świadczenierodzicielskie będzie im przysługiwało od dnia 1 stycznia 2016 r. do ukończeniaprzez dziecko 1 roku życia (bądź dłużej w przypadku urodzenia bliźniąt iwieloraczków).

 

Treść artykułu nie jestformą doradztwa prawnego. Każda sprawa wymaga dokonania przez prawnika odrębnejanalizy.

 

Adwokat Natalia Majchrzak