Adwokacki blog


Termin nie upłynie w sobotę

Opublikowano dn. 03.01.2017r. w Kancelaria

Upływ terminu w prawie cywilnym

 

Z ogólnego założenia interpretowanegoz przepisu prawa pracy przyjmuje się, że tydzień pracy jest przeciętniepięciodniowy. Oznaczałoby to tyle, że tak sobota, jak i niedziela są dniamiwolnym od pracy. Rzeczywiście co do niedziel wątpliwości większych nie ma – są todni ustawowo uznane za dni wolne od pracy, obok wymienionych w tej samej ustawie(z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy) dni: 1 i 6 stycznia,pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 i 3 maja, pierwszy dzień ZielonychŚwiątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada oraz 25 i 26grudnia.

Sobota nie jest zatem dniem ustawowowolnym od pracy, a jednak z reguły nie wykonuje się pracy w soboty.

Do niedawna, a konkretnie do 1stycznia 2017 r., zagadnienie dotyczące tego jak kwalifikować soboty w prawiecywilnym było bynajmniej sporne. Jedną z najistotniejszych kwestii w prawie sąterminy!

I właśnie tu ustalenie końca terminudo wykonania czynności nastręczało trudności. Dotychczas najbardziejmiarodajnym w tym zakresie było stanowisko oparte o uchwałę składu 7 sędziówSądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2003 r. (sygn. III CZP 8/03) mającą moczasady prawnej, a stwierdzającą, że sobota nie jest dniem ustawowo wolnym odpracy w rozumieniu art. 115 k.c. w zw. z art. 165 § 1 k.p.c.

Racjonalny ustawodawca spowodowałzatem tyle, że upływ terminu przypadając w sobotę zrównany jest w skutkach zjego upływem w dniu ustawowo wolnym od pracy – nie upływa wtedy, ale następnegodnia „roboczego”.  Od dnia 1 stycznia2017 r. art. 115 k.c. nosi nowe brzmienie i stanowi, że jeżeli koniec terminudo wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lubna sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracyani sobotą.