Adwokacki blog


W jakim sądzie złożyć pozew o rozwód?

Opublikowano dn. 30.01.2017r. w Kancelaria

W jakim sądzie złożyć pozew o rozwód?

Sprawy o rozwód rozpoznaje w pierwszej instancji sąd okręgowy. Oznacza to, że pozew o rozwód należy skierować właśnie do sądu okręgowego. Sprawę o rozwód będzie rozpoznawał sąd w składzie trzyosobowym - ławniczym, a zatem  jeden sędzia jako przewodniczący i dwóch ławników.

Pozew o rozwód musi być złożony do właściwego miejscowo sądu, małżonek nie może wybrać dowolnego sądu. Właściwy miejscowo jest zawsze ten sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Jeżeli nie ma takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda, co wynika bezpośrednio z art. 41 Kodeksu postępowania cywilnego. Istnieje również taka sytuacja, gdy w myśl przepisów Kodeksu nie można ustalić sądu właściwego miejscowo, wówczas Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym oznaczy sąd, przed którym należy wytoczyć powództwo.