Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych


Kancelaria Adwokacka Adwokat Natalia Majchrzak reprezentuje klientów w sprawach z zakresu prawa pracy oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych.


Pomoc prawna obejmuje sprawy m.in. o:

  • - uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy,
  • - przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzonych roszczeń o odszkodowanie wobec nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,
  • - kary porządkowe i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związanych,
  • - zakaz konkurencji w czasie trwania stosunku pracy, zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy,
  • - mobbing,
  • - dyskryminację,
  • - ubezpieczenia społeczne,
  • - emerytury i renty.