Prawo gospodarcze


Kancelaria oferuje pomoc prawną w postępowaniach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Adwokat Natalia Majchrzak reprezentuje przedsiębiorców w sprawach gospodarczych przed sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym.


Kancelaria Adwokacka reprezentuje przedsiębiorców również przed organami administracji publicznej i innymi instytucjami.


Kancelaria świadczy pomoc prawną przy zakładaniu spółek osobowych (np. spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska) oraz spółek kapitałowych (spółka z ograniczoną   odpowiedzialnością, spółka akcyjna), jak i przy przygotowywaniu uchwał na zgromadzenie wspólników. Kancelaria reprezentuje spółki w postępowaniach przed Krajowym Rejestrem Sądowym.