Prawo karne


Kancelaria oferuje reprezentowanie klientów w postępowaniach karnych w charakterze obrońcy, jak też jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, subsydiarnego, powoda cywilnego.


Zakres usług obejmuje:

  • - reprezentowanie podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym (dochodzenie, śledztwo), o zastosowanie środków zapobiegawczych (tymczasowe aresztowanie, poręczenie majątkowe, dozór Policji),
  • - reprezentowanie oskarżonego przed sądami wszystkich instancji,
  • - reprezentowanie skazanego w postępowaniu wykonawczym (warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie i przerwa wykonania kary pozbawienia wolności, wydanie wyroku łącznego),
  • - reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym (dochodzenie, śledztwo),
  • - reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego, subsydiarnego, powoda cywilnego w postępowaniu przed sądami wszystkich instancji,
  • - postępowanie w sprawach nieletnich,
  • - sprawy karno-skarbowe,
  • - sprawy o wykroczenia.