Prawo cywilne


Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną m.in. w postępowaniach o:

 • - zapłatę (w tym w postępowaniu uproszonym, postępowaniu nakazowym i postępowaniu upominawczym),
 • - ochronę dóbr osobistych,
 • - zasiedzenie,
 • - zniesienie współwłasności,
 • - podział majątku małżeńskiego,
 • - odszkodowanie,
 • - służebność przesyłu,
 • - wynagrodzenie za bezumowne korzystanie,
 • - zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
 • - odszkodowanie za zmarnowany urlop i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop,
 • - roszczenia konsumentów.