Prawo administracyjne


Kancelaria Adwokacka Adwokat Natalia Majchrzak reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych, które obejmują:

  • - postępowanie przed organami administracji publicznej,
  • - postępowanie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym,
  • - postępowanie sądowoadministracyjne, postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym